VoedNood december 2016

Véél acties voor onze voedselbank. Fijn, die kerstgedachte!