VoedNood mei 2018

Als je in armoede leeft is het nog niet zo slecht om in Amersfoort te wonen.

Privacy statement

Bescherming van persoonsgegevens ook voor onze voedselbank van belang.