Persbericht van Voedselbanken Nederland, waar wij ook bij aangesloten zijn:

Voedselbanken groeien op alle fronten

Meer klanten geholpen, meer voedsel gered van vernietiging en meer vrijwilligers aangetrokken

In 2018 hielpen de voedselbanken 6% meer klanten dan in het voorgaande jaar. Daarmee werd weer een stapje gezet op onze weg naar een land zonder honger. Er werd meer voedsel ingezameld en daarmee gered van vernietiging. Gemiddeld kregen klanten wekelijks 26 producten, met een waarde van € 43 mee naar huis. Het aantal vrijwilligers dat dit mogelijk maakt, groeide met 6% tot 11.700.

Flinke groei aantal klanten

Aan het begin van 2018 werden de toelatingsnormen bij de voedselbanken verruimd. Dat leidde in het afgelopen jaar tot een flinke groei. Het totaal aantal mensen dat voedsel ontving, nam met 6% toe tot 140.000.

De samenstelling van het klantenbestand veranderde. Er werden relatief meer alleenstaanden geholpen. Ook doen steeds meer 50-plussers een beroep op voedselhulp. Deze groep lijkt niet te profiteren van de toename in werkgelegenheid.

Voedselbanken werken volgens het stramien ‘geen pakket zonder traject’.  Dat bleek ook in 2018 succesvol, want meer dan de helft van de klanten was binnen een jaar weg en weer zelfredzaam. Daar staat tegenover dat het aantal klanten dat na drie jaar nog afhankelijk is van voedselhulp, toenam tot 14%. Drie jaar geleden was dit nog 6%. Dit past bij de door het CBS gesignaleerde trend  dat langdurige armoede in Nederland toeneemt.

In de eerste twee maanden van 2019 lijkt de groei zich voort te zetten. De stijging van de kosten van voeding (BTW verhoging) en energie brengt een nieuwe groep mensen in de knel.

Meer voedsel van verspilling gered – omzet voedselbanken stijgt naar € 74 miljoen

Onderdeel van de missie van de voedselbanken is dat voedsel ingezameld wordt dat anders vernietigd zou worden. Vorig jaar deelden de voedselbanken wekelijks gemiddeld 26 producten uit. Klanten ontvangen steeds vaker vlees waardoor ook de waarde van een wekelijks voedselpakket inmiddels gemiddeld € 43 bedraagt. Daarbij zijn er wel grote landelijke verschillen. Op jaarbasis delen de voedselbanken voedsel uit met een geschatte totaal waarde van € 74 miljoen.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Klik hier voor feiten en cijfers van Voedselbanken Nederland.