Nieuwe penningmeester: Hugo Barbas

Vanaf 1 september is Hugo Barbas onze nieuwe penningmeester. Het gaat in feite om twee functies: Hugo is penningmeester van zowel de Stichting VoedselFocus Amersfoort als de Stichting Steunfonds Voedselfocus.

Fijn dat deze belangrijke functie zo snel vervuld is. Voor de vorige penningmeester, Ruurd Postma, was het werk lastig te combineren met zijn betaalde baan. Overigens is het bestuur hem erg dankbaar dat hij de afgelopen twee jaar zijn vrije tijd in de voedselbank heeft willen steken.

Met het toetreden van Hugo Barbas is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Stichting VoedselFocus Amersfoort

  • Arie de Vries (voorzitter)
  • Marie Thérèse Dijxhoorn (secretaris)
  • Hugo Barbas (penningmeester)

Stichting Steunfonds Voedselfocus

  • Riemke Leusink (voorzitter)
  • Hugo Barbas (penningmeester)
  • Martin Borst (lid)