Nieuw: eenvoudige uitleg over de voedselbank

Steffie.nl is een site waar moeilijke onderwerpen toegankelijk worden gemaakt, speciaal voor laaggeletterden of anderstaligen. In samenwerking met Voedselbanken Nederland is daar nu een onderwerp over de voedselbank aan toegevoegd. 

Door het gebruik van animaties, eenvoudige tekst én het voorlezen van de tekst legt ‘Steffie’ uit hoe belangrijke zaken in onze samenleving werken. Er zijn filmpjes over DigiD, de OV-chipkaart, een bezoek aan de huisarts, computeren, liefde, en nog veel meer. Zo wordt de wereld iets eenvoudiger als je niet goed kunt lezen. Een prachtig initiatief dat veel publiciteit verdient!

In de rubriek Eten en drinken is het nu ook het onderwerp Voedselhulp toegevoegd. Hierin wordt uitgelegd hoe de meeste voedselbanken in Nederland werken. Aan het einde van het filmpje kunnen mensen doorklikken naar de dichtstbijzijnde voedselbank. Op dit moment wordt de informatie in vier talen gegeven en wellicht komen daar straks nog wat talen bij. Op onze website hebben wij per taal een directe link toegevoegd.