Géén brand bij ‘reguliere’ voedselbank in Woudenberg

Zaterdag 28 december werd in diverse media aandacht besteed aan een grote brand in Woudenberg, met koppen als ‘Voedsel- en kledingbank Woudenberg is alles kwijt ‘ en ‘Voedsel- en kledingbank gaat in vlammen op: gezinnen zitten zonder eten’. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om de ‘reguliere’ voedselbank voor inwoners van Woudenberg/Scherpenzeel, maar om de opslaglocatie van Stichting Burgerinitiatief Woudenberg. Bij de ‘reguliere’ voedselbank Woudenberg/Scherpenzeel is niets aan de hand, dus ben je daar klant, dan kun je elke vrijdag gewoon een pakket halen.

De brand is een persoonlijk drama voor Jacco van den Essenburg van Stichting Burgerinitiatief Woudenberg en uiteraard voor zijn klanten. Hij zamelt voedsel en spullen in “voor mensen die tussen wal en schip vallen” en die net boven de norm zitten van een regulier voedselpakket. Wij voelen zeer met hem mee, want het zal je maar gebeuren. Toch willen we enige nuance aanbrengen in de artikelen die in de media verschenen zijn.

Er is geen brand geweest bij Voedselbank Woudenberg/Scherpenzeel

Voedselbank Amersfoort maakt elke week de basispakketten klaar voor de voedselbank in Woudenberg/Scherpenzeel, omdat onze opslagcapaciteit veel groter is en we betere faciliteiten hebben om voedselproducten op te slaan volgens de normen die hiervoor gelden. We werken al jaren prima samen op deze manier. Elke vrijdag halen een kleine 30 gezinnen van vooral vier of meer personen, een goed gevuld pakket bij Eben Haëzer, op de Schoutstraat in Woudenberg. Hier is geen brand geweest, dus de klanten in Woudenberg/Scherpenzeel kunnen hier gewoon terecht.

Wij steunen mensen die niet genoeg geld hebben voor eten

Oók in Woudenberg krijgen mensen eerst een intakegesprek. Landelijk worden bepaalde normen vastgesteld, mede aan de hand van overzichten van het Nibud. Wij kijken naar wat je netto overhoudt voor eten, kleding, onverwachte uitgaven en dergelijke. Zit je onder onze norm, dan kom je in aanmerking voor een voedselpakket.  Zit je er net boven, dan zou je voldoende geld moeten hebben om in elk geval eten te kopen. Wij sturen niemand weg die dat niet kan. Neemt niet weg, dat het leven ook niet makkelijk is als je net boven onze norm zit. Stichting Burgerinitiatief Woudenberg richt zich vooral op deze groep huishoudens en wil ze extra steunen door voedsel, kleding en andere spullen te geven, zodat ze meer geld overhouden voor andere zaken.

Diverse fondsen hanteren een hogere norm

Zit je net boven de norm van een voedselbank, dan betekent dat niet dat er geen andere hulp voor je is. Je kunt diverse wettelijke toeslagen aanvragen en er zijn verschillende landelijke en lokale fondsen die een hogere norm hanteren. Je kunt vergoedingen aanvragen voor onverwachte uitgaven, bijvoorbeeld als je onder de netto bijstandsnorm moet leven omdat je schulden moet afbetalen. En vooral kinderen die moeten opgroeien in gezinnen met weinig financiële armslag worden niet vergeten. Er kunnen vergoedingen  worden aangevraagd voor schoolspullen, laptops voor leerlingen, fietsen, sportabonnementen enzovoort, uiteraard wél tegen een degelijke onderbouwing waarom dit nodig is. Het is vooral een probleem om uit te zoeken wáár je allemaal recht op hebt. Onze intakers weten gelukkig de weg en kunnen adviseren.

Kleding- en speelgoedbank voor mensen uit de regio Amersfoort

Overigens kunnen gezinnen uit Woudenberg/Scherpenzeel ook altijd terecht bij de kleding- en speelgoedbank in Amersfoort. En datzelfde geldt voor klanten van Voedselbank Leusden, waar wij ook de basispakketten voor klaarmaken. Je kunt bij de kleding- en speelgoedbank terecht als je een verwijsbrief hebt. Die kun je onder andere halen bij de lokale voedselbanken.