Omvang Eigen Vermogen VB Amersfoort – Continuïteitsreserve

Stel dat omstandigheden ertoe leiden dat onze voedselbank geschaad wordt, dan is het belangrijk om een financiële buffer te hebben om dit op te vangen. Denk aan voedselkwaliteitsproblemen, negatieve berichtgeving, fraude, een datalek enzovoort. Die buffer geeft ons tijd om daarop in te spelen, zonder meteen om te vallen. De vraag is dan: hoe groot dient die buffer te zijn?

Voedselbanken Nederland, het overkoepelend orgaan van de voedselbanken in Nederland, heeft hier een algemene leidraad voor. Voor Voedselbank Amersfoort zou dat neerkomen op een financiële buffer van € 240.000. Maar geen voedselbank is gelijk en dus heeft ons bestuur een eigen berekening gemaakt die op maat gemaakt is. De buffer komt dan neer op € 152.000. Het vermogen op 30 september 2019 bedroeg € 155.000.

De berekening van van deze continuïteitsreserve is te vinden in dit document.

De meest actuele versie van het document wordt standaard opgenomen op de pagina ‘Onze documenten‘.