Jaarverslagen 2019

De jaarrekeningen over 2019 zijn goedgekeurd en daarom zijn ze nu ook op onze website te vinden. Het gaat hierbij om de jaarrekeningen van de Stichting VoedselFocus Amersfoort en de Stichting Steunfonds VoedselFocus Amersfoort.

In de loop van het jaar hebben wij het klantenaantal zien oplopen tot ruim 500, een stijging van 20% ten opzichte van 2018 zonder dat de normen verruimd werden. Dit nog afgezien van de pakketten die gemaakt werden voor Leusden en Woudenberg.
De financiële waarde van de pakketten blijkt niet uit de cijfers, omdat het grootste gedeelte van de inhoud aan ons geschonken wordt. Een ruwe schatting van de winkelwaarde van alleen al de voedselpakketten bedraagt € 1,3 miljoen.

De huisvesting en de kosten voor logistiek zijn de belangrijkste kosten. Belangrijk in 2019 is de aanschaf geweest van een nieuwe bestelbus (met koelinstallatie). In 2018 was hiervoor al € 42.000 ontvangen. Wij prijzen ons zeer gelukkig dat wij in 2019 het resterende bedrag ontvingen en tot aanschaf konden overgaan.

De vrijwilligersvergoeding die wordt genoemd, betreft cadeaubonnen die alle vrijwilligers hebben gekregen in verband met het 12,5 jarig jubileum wat toen werd gevierd. Een bedrag dat wij speciaal hiervoor gedoneerd hebben gekregen.

Een paar voorbeelden van wat er in 2019 verder is gebeurd: verbetering van de arbo-technische omstandigheden, de aanschaf van een rollerbaan ter verhoging van de efficiency bij de uitgifte van de pakketten, verbetering van ons IT-systeem en het starten met een nummertjessysteem bij de uitgifte waardoor onze klanten niet meer in lange rijen hoeven te staan, maar rustig een kop koffie kunnen drinken. En natuurlijk zijn we trots op het cijfer van 8,6 dat we kregen voor voedselveiligheid, met name omdat de regels complex zijn en er heel veel vrijwilligers op diverse afdelingen aan werken.