Eierenactie van Rotaryclubs in onze regio brengt maar liefst ruim 16.000 euro op!

Op 9 juni werd het bedrag door vertegenwoordigers van de Rotary symbolisch overhandigd aan de drie voedselbanken. Naar aanleiding daarvan hebben we gezamenlijk een persbericht verstuurd. Hieronder de tekst.

De zeven Rotaryclubs in Amersfoort, Leusden en Woudenberg/Scherpenzeel hebben gezamenlijk actiegevoerd voor de lokale voedselbanken. Doel was om zoveel mogelijk geld op te halen voor de voedselbanken, zodat zij daar eieren voor kunnen kopen, een product dat maar zelden wordt aangeleverd. Het uiteindelijke bedrag dat aan de voedselbanken wordt overgemaakt is een mooie 16.102 euro. Met dit bedrag kunnen, naast de inkoop van eieren, ook andere producten worden aangeschaft die hard nodig zijn voor het toenemende aantal klanten dat een voedselpakket aanvraagt.

De Rotaryclubs hebben in deze coronacrisis extra aandacht gevraagd voor klanten van de voedselbank. Henk Jan Witteveen van Rotaryclub Amersfoort Stad: “Je moet echt wel even wat overwinnen om een voedselpakket aan te vragen. Mensen nemen die stap tóch, omdat ze het anders niet redden. En nu zijn er door de crisis ook nog aardig wat klanten bij gekomen. Voedselbanken krijgen de meeste producten gedoneerd, maar kunnen daar niet altijd een volwaardig pakket van samenstellen. Wij hebben gevraagd waar de meeste behoefte aan is, en in feite komt dat neer op geld. Daarmee kunnen de voedselbanken zelf kopen waar een tekort aan is.” Omdat de actie rond Pasen speelde is als thema ‘eieren’ gekozen. Vrijwel iedereen lust en mag eieren en het is een veelzijdig product.

Bedrag werd verdubbeld

De online actie is door de Rotary breed uitgezet in de regio. Dat leverde vele donateurs op die de klanten van de voedselbank graag willen helpen. Het bedrag dat bij elkaar werd gesprokkeld is door de zeven Rotaryclubs verdubbeld, met 16.102 euro als eindresultaat; veel meer dan verwacht. Het bedrag werd dinsdag 9 juni officieel bekendgemaakt en symbolisch overhandigd. Het geld zal volgens een verdeelsleutel worden verdeeld over de drie voedselbanken in Amersfoort, Leusden en Woudenberg.

Het aantal klanten neemt toe

Door de coronacrisis zijn veel mensen in problemen gekomen en dat merken ze vooral bij de voedselbank in Amersfoort. Vanaf maart hebben zich pakweg 150 nieuwe klanten aangemeld. Normaliter zijn dat er veel minder in zo’n periode. Overigens is een deel daarvan ook alweer uitgestroomd. Het totale aantal huishoudens staat momenteel op circa 500 weekklanten en 80 maandklanten.
In Leusden zijn er circa 5 klanten bijgekomen en staat het totale aantal huishoudens nu op 67.
Het aantal klanten in Woudenberg/Scherpenzeel blijft stabiel en schommelt al een tijdje rond de 20.
De voedselbanken denken dat het aantal klanten de komende maanden verder zal toenemen.

Erg blij met de opbrengst

Waar in het begin van de crisis bij de voedselbanken veel producten werden afgeleverd door vooral horecabedrijven, bedrijfskantines en groothandels, begint de toevoer nu terug te lopen. Annita van Nieuwenhuizen van Voedselbank Amersfoort: “Het voelt heel dubbel. We kregen veel mooie spullen binnen, maar dat had door de crisis een vervelende achtergrond. Wij zien deze leveranciers natuurlijk liever niet terug als klant. Maar we zien wel een toeloop, en daar maken wij ons grote zorgen over. Wij willen iedereen kunnen helpen die zich bij ons aanmeldt. Daarom is het fantastisch dat we zo’n prachtig bedrag gedoneerd krijgen. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen: ontzettend bedankt!”


Op 9 juni werd het bedrag symbolisch overhandigd aan de drie voedselbanken.

Eierenactie Rotary levert ruim 16.000 euro op

Henk Jan Witteveen, Eric de Graaf en Frank de Bruijn van Rotary Amersfoort en bedrijfsleider Annita van Nieuwenhuizen van Voedselbank Amersfoort.


Eierenactie Rotary levert ruim 16.000 euro op

Vera Verburgt en Arnoud Knoop van Rotary Leusden en Henk van de Wolde van Voedselbank Leusden.

Eierenactie Rotary levert ruim 6.000 euro op

Norbert Couwenberg van Rotary Woudenberg/Scherpenzeel en Rijk Beumer van Voedselbank Woudenberg/Scherpenzeel.