Voedselbanken hebben miljoenen euro’s op de plank liggen?

Nee dus!

Er is door publicaties in de pers onduidelijkheid ontstaan over geld dat de overheid beschikbaar heeft gesteld aan de centrale organisatie van voedselbanken in Nederland. Ook wij als Voedselbank Amersfoort krijgen daar vragen over. We leggen het graag even uit.

Veel aanvragen voor een bedrag uit het calamiteitenfonds

Voedselbanken Nederland heeft een calamiteitenfonds. Daar kunnen onderliggende voedselbanken een bijdrage uit krijgen als dat in noodgevallen nodig is. Door de coronacrisis kwamen veel voedselbanken in de problemen en werden diverse aanvragen gedaan voor financiële ondersteuning. De ene keer werd dat besteed aan het aanpassen van uitdeellocaties, een andere keer aan cadeaubonnen voor klanten van voedselbanken die moesten sluiten.

De Amersfoortse voedselbank heeft dankzij het calamiteitenfonds onder andere een aantal gebouw-technische aanpassingen kunnen realiseren, zoals het huren van extra ruimte voor het veilig (op 1,5 meter) uitdelen van voedsel.

Overheid garant voor 4 miljoen euro

Het was niet helemaal duidelijk hoe hoog de financiële nood als gevolg van de coronacrisis uiteindelijk zou worden. Daarom heeft de overheid eind maart 2020 aangegeven dat zij garant wilde staan voor maximaal 4 miljoen euro voor het calamiteitenfonds. Dat gaf Voedselbanken Nederland het geruste gevoel dat klanten voor wat betreft de inhoud van de voedselpakketten in elk geval niet de dupe hoefden te worden van de coronacrisis. Aangezien steun vanuit de overheid betekent dat het om gemeenschapsgeld gaat, hebben de voedselbanken hun uiterste best gedaan om zelf de benodigde gelden bij elkaar te krijgen en dat is tot op heden gelukt. Er is nog geen geld aan de overheid gevraagd, maar zij blijft garant staan voor de 4 miljoen.

Oók steun vanuit het Europees Sociaal Fonds

Natuurlijk is Nederland niet het enige land met voedselbanken. Er is een Europees Sociaal Fonds waarbij ook een bijdrage kan worden aangevraagd voor calamiteiten. Vanuit dit fonds is toegezegd dat Voedselbanken Nederland 7 jaar lang 1 miljoen per jaar kan aanvragen, als dat nodig is. Deze bijdrage staat los van corona. Om het bedrag even in perspectief te zetten: alle voedselbanken samen steunen ongeveer 151.000 personen. Als je 1 miljoen euro daarover verdeelt, komt je uit op € 6,70 per persoon per jaar.

Méér klanten door de coronacrisis

De verwachting is dat door de coronacrisis méér mensen gebruik moeten maken van de voedselbank. In de grote steden tekent zich dat al duidelijk af. In Amersfoort zagen we begin dit jaar een toename van klanten, toen weer een afname, maar de laatste weken hebben wij weer veel nieuwe klanten aangenomen die in de problemen zijn gekomen door de crisis. Op dit moment is de hoeveel aangeleverd voedsel in Amersfoort nog voldoende. We krijgen momenteel weer aardig wat producten binnen van bedrijven die moesten sluiten. Maar dat gaat zich straks weer stabiliseren.

Donaties méér dan welkom!

Wij krijgen veel producten binnen die anders weggegooid moeten worden en helpen dus mee om voedselverspilling te voorkomen. Wij streven ernaar elk pakket zoveel mogelijk te voorzien van gezond en vers voedsel, maar dat is niet altijd mogelijk met de producten die gedoneerd worden. Daarom kopen wij incidenteel (vooral verse) producten om de pakketten daarmee aan te vullen. Daarvoor zijn giften van particulieren en instellingen méér dan welkom.

Armoede bestrijden

Voedselbanken blijven een particulier initiatief, maar het is goed dat de overheid extra geld als vangnet beschikbaar heeft gesteld. Dat geeft ons de zekerheid dat we een goed pakket kunnen samenstellen en dat ook op een verantwoorde manier kunnen doen. Overigens blijven diverse betrokkenen bij de voedselbanken zich sterk maken om armoede te bestrijden. Zo heeft Voedselbank Amersfoort een goede relatie met de gemeente Amersfoort die met ons meedenkt en maatregelen treft. Daardoor zien we het aantal klanten dat al langer een voedselpakket bij ons krijgt duidelijk afnemen. De huidige toename is vooral toe te schrijven aan de coronacrisis.

Wij hopen dat de rijksoverheid zich landelijk óók extra inzet om de gang naar de voedselbank overbodig te maken. Als na verloop van tijd blijkt dat voedselbanken de miljoenen euro’s die beschikbaar zijn niet nodig hebben, zouden wij als Voedselbank Amersfoort geen beter doel voor dit geld kunnen bedenken dan dit te steken in regelgeving om te voorkómen dan mensen in armoede terecht komen.