Jaarverslagen 2020

De jaarrekeningen over 2020 zijn goedgekeurd en daarom zijn ze nu ook op onze website te vinden. Het gaat hierbij om de jaarrekeningen van de Stichting VoedselFocus Amersfoort en de Stichting Steunfonds VoedselFocus Amersfoort.

Corona

We zullen ons 2020 herinneren als het jaar van corona. Maar ook als het jaar waarin we er ondanks de lockdown in slaagden om de voedselbank open te houden, dankzij de inventiviteit en energie van velen. Met enkele logistieke aanpassingen kon het uitdelen op woensdag en vrijdag ‘gewoon’ doorgaan, zij het dat we de klanten niet meer binnen konden ontvangen.

Risicogroep

Omdat onze vrijwilligers gemiddeld vrij vaak tot de risicogroep behoren, kon een aantal van hen – tot hun verdriet – niet meer komen werken. Het was mooi om te zien hoe anderen zich dubbel inzetten en ook meldden zich veel nieuwe vrijwilligers.

Steun van de lokale omgeving

We voelden ons als voedselbank gesteund door onze omgeving: de wethouder belde in maart direct om te informeren of we het wel redden, en meldde dat hij extra geld beschikbaar had voor het inkopen van voedsel als dat nodig zou zijn. Maar gelukkig bleken onze leveranciers, na wat onzekerheid in de eerste twee lockdown-weken, goed in staat om ons steeds van voldoende gezond voedsel te voorzien. Daarnaast waren er vele, vele anderen met grote en kleine giften.

De drempel zo laag mogelijk

De intake, waarbij twee mensen dicht op elkaar zitten, werd even aan de kant geschoven, vanuit het besef dat mensen nu snel geholpen moesten worden, waarbij we de drempel zo laag mogelijk wilden houden. Vanaf juli 2020 zijn de intakers weer aan het werk gegaan, nadat hun kantoren coronaproof waren ingericht.

Zie de jaarverslagen voor meer informatie.