Nieuw bestuurslid: Jelle Hekman

Vanaf 1 augustus hebben we een nieuw bestuurslid: Jelle Hekman. Hij gaat zich vooral bezighouden met de dagelijkse zaken binnen de voedselbank en zal veel contact hebben met Cieka Galenkamp en Annita van Nieuwenhuizen. 

Jelle heeft jarenlang gewerkt als griffier in de gemeenten Emmen en Stichtse Vecht, hij is wethouder en raadslid geweest in Amersfoort en heeft als beleidsambtenaar voor de gemeente Utrecht gewerkt. Hij staat bekend als een bruggenbouwer. Van oorsprong is Jelle historicus. Vandaar zijn voorliefde om in zijn vrije tijd actief te zijn binnen dit vakgebied. Hij was voorzitter van de Stichting Levende Historie en is nu nog steeds voorzitter van de Oudheidkundige Vereniging Flehite. Daarnaast was hij tot voor kort voorzitter van Stichting Fietsboot Eemlijn.

Jelle: “Ik woon samen met mijn vrouw Ineke vanaf 1984 in Amersfoort, eerst in het Soesterkwartier en nu in Nieuwland. We hebben twee zonen en inmiddels drie kleinzonen. Vorig jaar ben ik gestopt als voorzitter van de fietsboot de Eemlijn en omdat ik vanaf april met pensioen ben, heb ik tijd voor het bestuurswerk van de voedselbank. Het is leuk om betrokken te zijn bij een organisatie waar veel vrijwilligers actief zijn. Dat was zo bij de Eemlijn en dat merk ik ook bij de Oudheidkundige Vereniging Flehite.”

Net als de andere bestuursleden werkt Jelle op vrijwilligersbasis. Hij volgt Martin Borst op, die afscheid nam als bestuurslid omdat zijn benoemingstermijn al enige tijd was verlopen. Met name Martin was altijd een ware voorvechter voor de sociale identiteit van de voedselbank. Gelukkig blijft Martin voor onze voedselbank behouden: hij blijft gewoon bij ons werken als coördinator van het uitdeelproces, een functie die hij – naast zijn bestuurswerk – ook alweer jarenlang vervult.

De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:

Stichting VoedselFocus Amersfoort

  • Arie de Vries (voorzitter)
  • Marie Thérèse Dijxhoorn (secretaris)
  • Hugo Barbas (penningmeester)

Stichting Steunfonds Voedselfocus

  • Riemke Leusink (voorzitter)
  • Hugo Barbas (penningmeester)
  • Jelle Hekman (bestuurslid dagelijkse zaken)