Van het bestuur

We willen zo transparant mogelijk zijn en daarom plaatsen we op deze website ook diverse documenten van het bestuur.

  • Beleidsplan 2021-2025 Stichting Voedsel-Focus-Amersfoort
    Dit beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop Voedselbank Amersfoort zijn ambitie in de komende jaren gestalte wil geven.
  • Beleidsplan 2021-2025 Stichting Steunfonds Voedsel-Focus-Amersfoort
    De Stichting Steunfonds Voedsel-Focus-Amersfoort heeft als doel het werk van de Stichting Voedsel-Focus-Amersfoort financieel te ondersteunen. De besturen van beide stichtingen vergaderen en acteren als één team. Dit beleidsplan is dan ook puur administratief.
  • Statuten

Alle documenten zijn te vinden op de pagina ‘Over ons / Onze documenten‘, onder de kop ‘Van het bestuur’.