Het jaarverslag over 2021

Op 11 mei zijn onze jaarrekeningen over 2021 goedgekeurd: die van Stichting Voedsel-Focus Amersfoort (VFA) en die van de Stichting Steunfonds VFA, en dus kunnen we ze publiceren. Nieuw dit jaar is een uitgebreid jaarverslag over 2021.

Alvast een voorproefje:

Ook in het jaar 2021 speelde de corona-epidemie ons in veel opzichten parten. Niet zozeer door een (landelijk voorspelde) toename aan klanten, maar wel door de vele onzekerheden en het gegeven dat we niet zo onbekommerd met onze klanten konden communiceren als vóór corona. Onze voedselbank wil er niet alleen zijn voor het uitdelen van voedsel, maar ook als een baken van hulp en perspectief voor mensen voor wie het – vaak tijdelijk – moeilijk is om rond te komen. Het zijn vaak zware en soms emotionele gesprekken en die doen we bij voorkeur in een persoonlijke ontmoeting op ons kantoor. Door corona was dit niet altijd mogelijk en werden de gesprekken veelal telefonisch gedaan.

Het afgelopen jaar heeft de trage afwikkeling van de toeslagenaffaire opnieuw een flinke impact gehad op veel van onze klanten. Terwijl door corona maandenlang veel stil lag (onderwijs, sport- en culturele activiteiten) bleef de voedselbank open, dankzij de inzet van veel vrijwilligers.

De voedselbank is één van de weinige plekken waar mensen uit verschillende leefwerelden elkaar tegenkomen: oud en jong, met verschillende culturele achtergronden, met verschillende opleidings- en inkomensniveaus… Daarmee is de voedselbank een unieke organisatie, iets wat we met z’n allen koesteren.