VoedNood december 2017

In deze editie willen wij een lans breken voor alle alleenstaanden die in armoede leven.