Speciaal nieuws voor vrijwilligers, zoals een oproep om te komen helpen op een speciaal evenement, e.d.

Privacy statement

Bescherming van persoonsgegevens ook voor onze voedselbank van belang.