Alle nieuwsberichten krijgen deze categorie ‘Nieuws’ mee

Aantal klanten gestegen

In 2019 is het aantal klanten in Amersfoort gestegen: van 407 naar 511. Ook staan nog circa 80 huishoudens op de lijst voor een keipakket.

VoedNood januari 2020

In de januari-editie van onze nieuwsbrief onder andere: de site Geldcheck033 een mooie stap voorwaarts!

Financiële buffer

Stel dat de inkomsten van onze voedselbank tegenvallen, hoe hoog moet dan de financiële buffer zijn?

Hogere normbedragen

Hogere lasten en duurdere prijzen, en dus is vanaf 1 januari 2020 ook onze norm verhoogd.

Géén brand bij ‘reguliere’ voedselbank Woudenberg

Voedselbank Woudenberg is gewoon open. De brand waarover in de media werd geschreven is bij Stichting Burgerinitiatief Woudenberg.

‘Je verdient meer dan je denkt’

Introductie GeldCheck033: om te kijken waar je allemaal recht op hebt, als je een laag inkomen hebt.