Een voedselpakket ter ondersteuning

Gastgezinnen met een beperkt budget kunnen een voedselpakket halen voor de vluchtelingen die ze opvangen,